Advies en projectmanagement


Besparen is ons doel

Als u zou moeten kiezen tussen investeren met een terugverdientijd, TVT, van 2 jaar of 10 jaar, zal uw voorkeur natuurlijk uitgaan naar de resultaten op korte termijn. Het voorkomen van verspilling is het meest effectief. Al onze relaties begrijpen dat wij verspilling niet moeten verduurzamen.

Een logische volgorde van handeling wordt dan:

  1. Voorkomen van verspilling
  2. Invoeren van projecten met een korte TVT
  3. Projecten met een redelijk rendement op geïnvesteerd vermogen

EnergiePlaneet brengt verspilling in kaart en definieert projecten met een groot effect op de kosten van energie

Energie Audit

Bij een Energie Audit brengen we alle energiestromen in uw organisatie in beeld en rangschikken we ze naar volume, kosten en milieubelasting. Vervolgens zetten we dat af tegen toekomstige ontwikkelingen. Van daaruit kunnen we dan scenario’s ontwikkelen om tot verbeteringen te komen van uw CO2 footprint en besparingen. We doen dat zakelijk en nuchter en brengen voor- en nadelen voor oplossingen helder in beeld. Leuke subsidies op bijvoorbeeld zonnepanelen zijn natuurlijk interessant, maar u moet zich wel goed realiseren wat u met die energie wilt doen. Terugleveren aan het net lijkt geen houdbaar model op de langere termijn. Zelf (samen met anderen) verbruiken is met het ook op de toekomst veel beter.

Energie Agenda

De complete energiehuishouding is vaak complex. Er zijn allerlei energieslurpers die vaak een verborgen bestaan leiden. Dat kan een installatie zijn, transport van warmte, onhandig gebruik van apparaten… Eigenlijk van alles. Wij helpen met het opzetten en uitvoeren van de Energie Agenda stap voor stap te optimaliseren. Energie Agenda is een programma dat we on-the-fly kunnen aanpassen als zich nieuwe kansen voor verbeteringen aandienen. We stellen prioriteiten, identificeren quick wins en definiëren complexe projecten. Samen met u voeren wij dat uit. In de rol van adviseur of desgewenst nemen het complete projectmanagement op ons.

CO2 prestatieladder
Minder uitstoot, lagere kosten

De CO2 prestatieladder is een instrument waarmee u de CO2-uitstoot reduceert. In uw bedrijfsvoering, uw projecten en in uw keten kunt vaak aanzienlijke reducties realiseren die ook nog eens goed zijn voor de portemonnee. Door energiebesparingen natuurlijk, maar ook door gebruik te maken van duurzame energie. Bedrijven die zich laten certificeren ervaren dan ook dat de investering zich onmiddellijk terugverdient door lagere kosten en innovatiewinst. Innovatiewinst, want de ladder heeft tot doel verbeteringen structureel in uw bedrijfsvoering te borgen zodat u altijd profiteert van de nieuwste mogelijkheden.

Programma- en projectmanagement

Energie Planeet helpt u graag bij de verduurzaming van uw energie huishouding. Dat kan gaan om de uitvoering van een integraal plan zoals de Energie Agenda, maar ook om de uitvoering van afzonderlijke projecten zoals duurzame inkoop van energie, de plaatsing en exploitatie van zonnepanelen, advies over elektrisch transport, de plaatsing en exploitatie van laadpunten… Wij voeren het vakkundig voor u uit.

 


Groot Distributiecentrum in Flevoland

Energie Planeet helpt ons inzicht te krijgen in ons verbruik en ondersteunt bij het stap voor stap doorvoeren van besparingen en vergroening. Verduurzaming staat bij CB nu echt op de agenda. LED verlichting is ingevoerd en levert zichtbare besparingen.