CO2-reductie


Vermindering uitstoot van het broeikasgas CO2 moet een bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde. Om dit te bereiken zijn er talloze initiatieven opgestart die in meer of mindere mate hieraan bijdragen.

De CO2-prestatieladder is een van de mogelijke instrumenten om bedrijven bewuster te laten omgaan met hun activiteiten en ze te laten beseffen welke onderdelen in hun bedrijfsvoering verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van CO2.

Duurzaam opgewekte energie met een bekende herkomst kan op de markt worden aangeschaft door de aankoop van Garanties van Oorsprong, GvO’s. Voor de Prestatieladder is het aan te bevelen duurzame energie te gebruiken met een herkomst Nederland, NL.

EnergiePlaneet is als handelaar en eindgebruiker ingeschreven bij Certiq en begeleidt u bij de stappen om aantoonbaar groene stroom af tenemen.


Van dat grote zonnepark komt mijn energie!

Er zijn steeds meer grote zonneprojecten op de Nederlandse markt, die substantieel bijdragen in de opwekking van duurzame energie. Wij kopen die energie van de partij die de energie heeft ondergebracht in het EnergiePact. Stroom en GvO's nemen wij af tegen een tarief dat voor beide partijen goed is. Een perfecte weg naar een versnelde invoering van de energie-transitie.