Garanties van Oorsprong en Vergroenen


Hoe duurzaam is uw elektriciteit opgewekt?

Elektriciteit wordt geacht ‘Groen’ te zijn als deze is opgewekt door een productie-installatie die gebruik maakt van Wind, Zonkracht, Waterkracht of hernieuwbare energiebronnen. Om dit te bewijzen krijgen de opwekkers zgn Garanties van Oorsprong, GvO’s.

Hoe uw groene energiehuishouding is geregeld, bepaalt in hoge mate de prijs die u nu en in de toekomst betaalt voor verbruik. Natuurlijk wilt u daar greep op houden. EnergiePlaneet helpt u daarbij met de uitvoering van projecten gericht op energiebesparing en vergroening. Vanuit duidelijke en realistische doelen, in een transparant en hanteerbaar proces.

Een belangrijke kwaliteit van ons bureau is dat we integraal denken en oplossingen in samenhang realiseren. Zelf energie opwekken heeft bijvoorbeeld vooral zin, als u het zelf ook gebruikt. Energievreters vergroenen lijkt duurzaam, maar is in feite vergroenen van verspilling. Integraal kijken, betekent echt kansen verzilveren. En dat is wat onze technische specialisten doen.