Over ons

EnergiePlaneet is een onafhankelijk leverancier van energiediensten en helpt bedrijven en instellingen bij de verlaging van  energie-verbruikskosten en de verduurzaming van hun energiehuishouding voor warmte en energie. Verduurzaming betekent voor ons samen met de klant haalbare en toekomstbestendige energieoplossingen realiseren. Oplossingen die ook altijd meerdere doelen dienen: vermindering van uitstoot, kostenbesparing en prijsstabilisatie. Kortom: doelen die direct te maken hebben met de bedrijfsvoering en met de CO2 footprint . Energie is in onze visie een strategische asset; het bepaalt een belangrijk deel van uw (toekomstige) energie- en milieukosten.

Met een dynamisch meerjarenplan werken aan succes

De reductie van CO2 met oog op de CO2 footprint moet voorop staan waarbij besparen op energieverbruik, efficiënter gebruik en het zelf opwekken van energie hulpmiddelen zijn. De uitdaging is altijd om duurzame opwekking zelf (eventueel met andere) direct te benutten. Dat is immers de meest zekere toepassing met oog op de toekomst. De kwaliteit en doelen van een ‘nieuwe’ energiehuishouding kunnen alleen goed in beeld worden gebracht als de prestaties ook worden gemeten en gevolgd.
De geleidelijke overgang naar een duurzame energiehuishouding op basis van een helder meerjarenprogramma dat on-the-fly kan worden bijgesteld is de beste garantie om voortgang en resultaten te boeken. Zo kan ook de kennis en kunde stevig in uw organisatie verankeren.

Samen werken, samen sterker

Geen organisatie is hetzelfde. Energie Planeet gaat altijd uit van uw mogelijkheden en houdt uw belangen voor de korte en lange termijn goed in de gaten. Dat leidt tot uitvoerbare, praktische besparings- en vergroeningstrajecten waarin we stap voor stap toewerken naar een duidelijk en duurzaam resultaat.

Adviseur en regisseur

Wij zijn adviseur en regisseur. Op verschillende specialistische onderwerpen werken wij samen met partners met een uitstekende reputatie in de markt. Kwaliteit betaalt zich altijd terug, dat is onze overtuiging.


Advies en projectmanagement

Advies en projectmanagement

 • Energie Audit
 • Besparingsplan
 • CO2 presentatieladder
 • Energie Agenda
Contracting

Inkoop op energiemarkten

 • Inkoop op spot- en termijnmarkten, de voordeligste optie
 • Garanties van Oorsprong
  • Nederlandse Zonne-energie
  • Nederlandse Wind
  • Europese Wind
 • Compensatie van CO2-emissie
  • Voluntary Emission Reductions – Gold Standard
  • Voluntary Emission Reductions – Silver Standard
Special solutions

Specifieke oplossing

 • Zakelijke Zonnedaken
 • Smart Flower
 • Energie als redement generator
 • Energie Monitor