Contact

Energie Planeet is een onafhankelijk adviesbureau dat bedrijven en instellingen helpt bij de verduurzaming van hun energiehuishouding voor warmte en energie. Verduurzaming betekent voor ons samen met de klant haalbare en toekomstbestendige energieoplossingen realiseren. Oplossingen die ook altijd meerdere doelen dienen: vermindering van uitstoot, kostenbesparing en prijsstabilisatie. Kortom: doelen die direct te maken hebben met de bedrijfsvoering. Energie is in onze visie een strategische asset; het bepaalt een belangrijk deel van uw (toekomstige) energie- en milieukosten.

Onze uitgangspunten:

De reductie van CO2 moet voorop staan waarbij besparen op energieverbruik, efficiënter gebruik en het zelf opwekken van energie hulpmiddelen zijn.
De uitdaging is altijd om duurzame opwekking zelf (eventueel met andere) direct te benutten. Dat is immers de meest zekere toepassing met oog op de toekomst.
De kwaliteit en doelen van een ‘nieuwe’ energiehuishouding kunnen alleen goed in beeld worden gebracht als de prestaties ook worden gemeten en gevolgd.
De geleidelijke overgang naar een duurzame energiehuishouding op basis van een helder meerjarenprogramma is de beste garantie om voortgang en resultaten te boeken. Zo kan ook de kennis en kunde stevig in uw organisatie verankeren.

Samen werken, samen sterker

Geen organisatie is hetzelfde. Energie Planeet gaat altijd uit van uw mogelijkheden en houdt uw belangen voor de korte en lange termijn goed in de gaten. Dat leidt tot uitvoerbare, praktische besparings- en vergroeningstrajecten waarin we stap voor stap toewerken naar een duidelijk en duurzaam resultaat.

Adviseur en regisseur

Wij zijn adviseur en regisseur. Op verschillende specialistische onderwerpen werken wij samen met partners met een uitstekende reputatie in de markt. Kwaliteit betaalt zich altijd terug, dat is onze overtuiging.