Energiebedrijf of Energiebeurs

Energiebedrijf of Energiebeurs

Er komen steeds meer producenten van elektriciteit. Het aantal wind- en zonneparken neemt snel toe. Producenten zoeken de beste tarieven om te verkopen en afnemers zoeken de beste tarieven om in te kopen. In veel gevallen is het energiebedrijf de 'lachende derde'. Interessanter wordt het als producent en afnemer direct aan elkaar worden gekoppeld.
Populair gezegd: "Hoe dan??"

Producenten van duurzame energie investeerden in een windmolen(s) of in zonneparken. Subsidie van het onrendabele deel maakt de investering rendabel. In huidige situaties wordt de terug-geleverde elektriciteit door het energiebedrijf geprijsd of verrekend met een percentage van de aankoopprijs. Er zijn voldoende voorbeelden dat er een verschil van €10,=/MWh zit tussen het tarief van inkoop en verkoop. Uiteraard in het voordeel van het energiebedrijf. Beter is het om de afnemer en de producent direct met elkaar de overeenkomst te laten sluiten. Het volume wordt verkocht en het ontbrekende volume wordt gekocht op de energiemarkten of valt in de onbalans-systematiek. Dit is de manier waarop elektriciteit wordt verrekend met afnemers die qua verbruik afwijken van het opgegeven volume aan MWh-en.

Voor een redelijk voorspelbare afnemer van elektriciteit zijn de kosten voor onbalans zelden hoger dan 0,90€/MWh (0,0009€/kWh). Producenten van Zon leveren op een minder voorspelbare manier, maar de ervaring leert dat met beschikbare ‘meteo’ informatie een goede prognose gemaakt kan worden.

Als we de profielen van afnemer en producent samenvoegen dan ontstaat de volgende situatie:
Producent en afnemer spreken af dat het overeengekomen volume wordt afgenomen van producent.De afnemer neem 1-op-1 de duurzame energie af van de producent


Deel dit bericht:

Contact

Energie Planeet
Edvard Munchweg 25
1328 MA, Almere